Kính gửi Quý khách hàng!

1Faco trân trọng thông báo về việc thay đổi tỷ giá do biến động tỷ giá gần đây trên thị trường tự do. Cụ thể, toàn bộ các đơn hàng đặt cọc từ 0h00 ngày 16/12/2021 sẽ áp dụng theo tỷ giá mới là: 1 NDT = 3.885đ. Các đơn hàng đặt cọc trước 0h00 ngày 16/12/2021 vẫn áp dụng theo tỷ giá cũ.

Trân trọng!