Kính gửi Quý khách hàng,

Theo Quy định về chính sách lưu kho, các kiện hàng lưu kho quá 15 ngày tính từ thời điểm bắt đầu lưu kho, 1Faco sẽ tiến hành thanh lý hàng hóa và không có nghĩa vụ hoàn lại tiền đặt cọc đơn hàng hay các loại phí trên đơn hàng cũng như không có bất cứ trách nhiệm nào đối với hàng hóa thanh lý. Vì vậy Quý khách vui lòng thanh toán và giao nhận đơn hàng sớm trước thời gian trên.
1Faco xin thông báo để Quý khách nắm bắt thông tin và chủ động trong việc kinh doanh của mình.

Trân trọng!