Kính gửi Quý khách hàng,

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, kho 1Faco sẽ nghỉ đi tập huấn. Chi tiết như sau:

- Thời gian nghỉ: từ thứ 7 (ngày 17/09/2022) đến hết thứ 2 (ngày 19/09/2022)

- Thời gian làm việc trở lại: Thứ 3 (ngày 20/09/2022)

1Faco xin thông báo để Quý khách nắm thông tin giao hàng và chủ động trong công việc kinh doanh

Trân trọng!