Kính gửi Quý khách hàng!

Trong Lễ Quốc Khánh Trung Quốc năm nay, được diễn ra vào thời gian từ ngày 01/10/2021- 08/10/2021

1Faco xin thông báo vẫn hỗ trợ tiến hành giao dịch và mua hàng trong thời gian này, tuy nhiên có thể sẽ chậm trễ hơn so với ngày thường. Đồng thời, hàng hóa vẫn sẽ được vận chuyển về kho Trung Quốc xong tiến độ xử lý sẽ chậm hơn do bên vận chuyển và shop có thể nghỉ lễ. Mọi hoạt động thông quan hàng hóa sẽ được tiến hành sau 08/10/2021.

1Faco xin thông báo để Qúy khách hàng nắm được thông tin, cân nhắc khi mua hàng.

Trân trọng!