BIỂU PHÍ DỊCH VỤ NHẬP HÀNG TRUNG QUỐC QUA 1FACO

Tiền hàng: Là giá hàng được niêm yết trên website hoặc giá do Quý khách hàng đã thỏa thuận với nhà cung cấp Trung Quốc. (Nếu quý khách đã thỏa thuận giá với nhà cung cấp Trung Quốc vui lòng báo cho 1Faco trước khi 1Faco đặt mua đơn hàng.)

Thời gian: 14-12-2020